Rivningen av Bromsgatan

Nu börjar husen på Bromsgatan att rivas.