Månadens fotograf 

Jag blev månadens fotograf i nya numret av Kirunatidningen. Januari 2017.