Från pubafton till kulturfestival – Articles – www.duonoje.se

http://duonoje.se/articles/fran-pubafton-till-kulturfestival

Min bild på Sofia Jannok i artikeln om Dansklacken på dosan.